Abyste byli stále v obraze!

Průběžně Vás informujeme o aktuálním průběhu projektu a přidružených aktivítách.15. 9. 2017 | Výstavba balkonů II. fáze započata

První podlaží nových balkonů je již patrné. Kompletní práce na balkonech budou dokončeny do konce listopadu.


31. 7. 2017 | Práce na rekonstrukci garáží započaty

V minulých dnech započaly rekonstrukční práce na přilehlé budově garáží. Do poloviny října tohoto roku vznikne 12 garáží a jedna nebytová jednotka.18. 5. 2017 | Tým Apartmány Stožec opět absolvoval VltavaRun

Současně se spuštěním druhé etapy prodeje apartmánů, vyrazili běžci pod hlavičkou APARTMÁNYSTOŽEC.CZ, symbolicky podruhé, na 360 kilomentrový běh VltavaRun. Ze šumavského Zadova do Prahy dorazili členové týmu za 33 hodin a co je podstatné, všichni ve zdraví! Děkujeme.26. 4. 2017 | Wellness dobudován

Vlastníkům apartmánů jsou nově k dispozici prostory wellness.14. 12. 2016 | Práce na wellness vstupují do závěrečné fáze30. 5. 2016 | V nabídce již jen posledních 5 apartmánů

Zvýšená poptávkapřed počátkem letní sezóny způsobila, že aktuálně je k dispozici již jen posledních 5 apartmánů. Nově jsou nabízeny apartmány se standardu Shell and Core i ve 4.NP.


29. 2. 2016 | 29.2.2016 Upozornění

V souvislosti s legislativními změnami, které vstoupily v účinnost k 1.1.2016, a které plátci DPH přikazují u nově vzniklých bytů účtovat i daň z přidané hodnoty, upozorňujeme, že bezprostředně poté, co se společnost Apartmány Stožec s.r.o. stane plátcem DPH, bude konečná cena obsahovat i daň z přidané hodnoty. S předstihem proto tuto skutečnost zachycujeme v našem ceníku, ačkoliv tato (plátcovství  DPH) ještě vůči společnosti nenastala.


26. 2. 2016 | 25. 2. 2016 Výstavba apartmánů ve 4.NP startuje

V podkrovních prostorách započaly práce na výstavbě apartmánů. Poslední dva apartmány ve IV. NP se nově zájemcům nabízejí i ve standardu Shell and Core.15. 10. 2015 | Kolaudace prvních apartmánů

Ve čtvrtek 15. 10. 2015 úspěšně proběhla kolaudace prvních apartmánů, které si jejich noví majitelé zakoupili ještě průběhu realizace stavebních prací a využili tak zvýhodněných cen, které byly aktuální do ukončení realizace rekonstrukce společných částí domu.


22. 8. 2015 | Výstavba balkonových konstrukcí v plném proudu

Na západní straně budovy již vyrostla první konstrukce budoucích balkonů, která již notně naznačuje budoucí finální vzhled apartmánů ve Stožci. Novou podobu získávají také oba vstupy do budovy.13. 8. 2015 | Nové dispozice apartmánů jsou již patrné

Poté, co budova získala kompletní výměnou oken a zcela novou fasádou architektem očekávaný vzhled, pokročily i práce na samotných apartmánech. Po dokončení vnitřních vyzdívek budou již přesně vytyčeny jednotky a jednotlivé apartmány tak budou připravena a tedy okamžitě k dispozici ve standardu Shell and Core. Současně také započaly práce na budoucích balkonech…25. 5. 2015 | Kompletní výměna oken

Dům po kompletní výměně oken.23. 5. 2015 | Naučná stezka

Naučná stezka spolku Aqua vitae, o.s., její druhé zastavení se nachází v těsné blízkosti Apartmánů Stožec, zkrášluje okolí domu.21. 5. 2015 | Páteřní rozvody

K dnešnímu dni byly dokončeny nové páteřní rozvody odpadní vody.17. 5. 2015 | Vltava Run

Dvanáctičlenná štafeta týmu APARTMÁNYSTOŽEC.CZ urazila 360 km závodu Vltava Run ve skvělém čase 32h 1 m 42s. Děkujeme!12. 5. 2015 | Dům získává nový kabát

-13. 4. 2015 | Francouzská okna

V rámci první etapy byla osazena nová francouzská okna. Budova začíná dostávat nový vzhled…


8. 4. 2015 | Zateplení objektu

Bylo započato s instalací zateplení objektu. Jako první se zateplení ve formě instalace desek ze zpěňovaného polystyrénu dočkala jižní stěna domu.


22. 3. 2015 | Zajímavá možnost zhodnocení vložených prostředků

S provozovateli sousedního penzionu „Stožecká kaple“ byla předjednána zajímavá možnost budoucího zhodnocení prostředků vložených do pořízení apartmánu, která umožňuje, za předem daných podmínek, pronajmout apartmán v době, kdy nebude využíván vlastníkem. Bez větších starostí by tak apartmán mohl generovat příjem z pronájmu ve výši cca 4 - 5 % p.a. z počáteční investice.


15. 3. 2015 | Probourání francouzských oken

Bylo dokončeno vysekávání prostor pro nová, francouzská okna, která budou instalována v průběhu měsíce dubna. V souvislosti s výměnou oken dojde k nárůstu prosluněnosti prostor a ve spojitosti s kompletním zateplením objektu poklesne energetická náročnost budovu a vytápění tak bude efektivnější.28. 2. 2015 | Demontáž příček

Postupně dochází k demontáži příček, se kterými plán nových dispozic podlaží nepočítá. Jedná se o první fázi rekonstrukce, v jejímž průběhu budou jednotky dobudovány do standardu Shell and Core.15. 1. 2015 | Dokončení zemních prací na parkovišti

Zemní práce na parkovišti dokončeny. K dnešnímu dni byla osazením obrubníků a položením štěrkového podloží dokonána první fáze výstavby parkoviště, na kterém vznikne 13 parkovacích stání pro vlastníky apartmánů. V druhé fázi plochu překryjí zatravňovací dlaždice.3. 12. 2014 | Dokončení nové střechy

Dnes byla na objektu dokončena nová střecha. Jedná se o první jasně viditelný krok rekonstrukce celého objektu. Dostatek světla do podkrovních prostor, ve kterých vzniknou 4 úplně nové apartmány, zajistí nejen střešní okna, ale i mohutná okna ve vikýřích.8. 8. 2014 | Rekonstrukční práce započaty

U domu čp.7 v obci Stožec vyrostlo lešení. Tím byly započaty samotné práce, v jejichž důsledku vznikne 19 horských apartmánů. O postupu prací Vás budeme informovat!


16. 5. 2014 | V okolí apartmánů vyroste arboretum a klidová zóna

Investor poskytl součinnost občanskému sdružení Aqua vitae, o.s., které buduje v těsném sousedství apartmánového domu zastavení své naučné stezky. Mimo stolů a lavicí pro odpočinek turistů budou vybudovány i veřejné cvičební prvky a vše bude vsazeno do nově osázeného arboreta, čímž dojde mimo jiné ke zatraktivnění okolí apartmánů a rovněž jejich uživatelům nabídne další možnost sportovního vyžití.


21. 1. 2014 | Stavební povolení vydáno

Investor splnil veškeré nezbytné náležitosti, které si vyžádal stavební úřad ve Volarech a které jsou nezbytné pro realizaci stavby uprostřed Národního parku Šumava. Stavební řízení bylo ukončeno vydáním stavebního povolení a toto již nabylo právní moci.


26. 6. 2013 | Závazné stanovisko Správy NP a CHKO Šumava

Dnes bylo vydáno závazné stanovisko Správy Národního parku Šumava, který působí jako příslušný orgán ochrany přírody. Stanoviskem byl vysloven souhlas se stavebními úpravami, se kterými počítá projekt výstavy apartmánů v obci Stožec. Stanovisko je nezbytným krokem na cestě k získání stavebního povolení.


Chcete bydlení či rekreaci v srdci Šumavy?

Apartmány Stožec jsou unikátní apartmány v srdci Šumavy, v harmonické přírodě s neopakovatelným výhledem a celoročním sportovním vyžitím.
Objevte možnosti a krásy apartmánů.

Podívejte se na volné apartmány Podívejte se na volné apartmány Podívejte se na volné apartmány